Chính sách bảo mật


Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web cá cược thể thao của chúng tôi. Trước khi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn, vui lòng đọc chính sách bảo mật này để hiểu về các thực tiễn của chúng tôi trong việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn.

Thông tin thu thập


Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm nhưng không giới hạn: tên, địa chỉ email, số điện thoại liên lạc và bất kỳ thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Mục đích của việc sử dụng thông tin


Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, xử lý giao dịch, cải thiện chức năng của trang web và cung cấp trải nghiệm cá cược thể thao cá nhân hóa cho bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn, xử lý khiếu nại hoặc yêu cầu của bạn và đảm bảo dịch vụ của chúng tôi đáp ứng mong đợi của bạn.

Tiết lộ thông tin


Chúng tôi sẽ không bán, giao dịch hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, nhưng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn trong các trường hợp sau:
- Theo yêu cầu của luật pháp hoặc quyết định của tòa án;
- Để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi, cũng như quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của người dùng khác;
- Chia sẻ thông tin với các đối tác của chúng tôi để cung cấp dịch vụ và thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp dưới sự hướng dẫn của chúng tôi.

Bảo mật dữ liệu


Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, ngăn chặn truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được ủy quyền. Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp này, nhưng không thể đảm bảo vấn đề bảo mật của thông tin do truyền qua internet.

Cookie và Công nghệ tương tự


Trang web của chúng tôi có thể sử dụng Cookie và các công nghệ tương tự để thu thập và theo dõi thông tin nhằm cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể từ chối tất cả Cookie hoặc yêu cầu thông báo khi một Cookie được gửi. Nếu bạn chọn từ chối Cookie, có thể một số tính năng của trang web không hoạt động đúng cách.

Quyền riêng tư của trẻ em


Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của những người dưới 18 tuổi. Nếu bạn là một trẻ em, vui lòng không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi.

Thay đổi chính sách


Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo bất kỳ thay đổi nào trên trang web và thông báo trước khi thay đổi có hiệu lực.

Liên hệ


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ.

Không có bình luận nào!

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.